II CONCURS MICRORRELATOS 2014 – Fins 14 d’Abril!

    Trenquembarreres concurso microrelatos 2014vlc“Joventut i gent major trenquem barreres a Quart de Poblet”

El concurs pretén fomentar a través de la creativitat literària una reflexió sobre quins punts de trobada unixen a generacions de diferents edats que conviuen en Quart de Poblet i participen trencant les barreres que les separen per a CONSTRUIR poble.

Podrà participar qualsevol persona empadronada en Quart de Poblet.

Els relats seran acceptats en castellà o valencià. I tindran com a màxim una extensió de 50 paraules, sense incloure el títol.

Hi haurà quatre categories:

Infantil*: de 7 a 13 anys

*Será necessari completar l’apartat d’autorització dels pares.

Juvenil: de 14 a 30 anys.

Adult: de 31 a 59 anys.

Gent major: a partir dels 60 anys.

El termini per a presentar els treballs finalitza el 7 d’abril.

BASES DEL CONCURS DE MICRORRELATOS 2014

Relato (de entre 25 y 50 palabras, sin contar con la frase de inicio)/ Relat (d'entre 25 i 50 paraules, sense comptar amb la frase d'inici)