Què pretén aquest projecte?

P1090330

L’Àrea de Persones Majors i Joventut de l’Ajuntament de Quart de Poblet junt amb Cases de Joventut i el Consell Municipal de la Infància han organitzat una programació amb accions intergeneracionals per a commemorar el Dia Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat entre Generacions que se celebra el 29 d’Abril. El projecte s’anomena: Joventut i gent major trenquem barreres en Quart de Poblet, i té per objecte propiciar un espai de trobada entre diferents generacions, per a reforçar vincles socials, fomentar el diàleg entre les persones majors i els jóvens, i intercanviar experiències i aptituds a través de la convivència i la participació.

La trobada entre generacions  pretén fomentar la iniciativa sociocultural  a través de l’oci educatiu orientat a l’acció social, el treball en equip, la participació, l’intercanvi, la convivència i sobretot, la reflexió i crítica.

El projecte aposta per trencar els estereotips negatius associats a l’edat, tant del concepte de vellesa com de la percepció que de la joventut tenen les persones d’edat avançada, propiciant  l’enteniment.

Els objectius que es pretenen aconseguir són els següents:

  1. Dinamitzar la participació activa de xiquets, jóvens i majors, com a agents protagonistes del projecte.
  2. Promoure la comunicació intergeneracional.
  3. Propiciar un vincle emocional entre les persones participants.
  4.  Transmetre l’alegria i el divertimento com a eix conductor en les accions a desenrotllar, promovent idees positives, i afavorint que disfruten de les activitats.
  5. Impulsar l’empoderament dels col·lectius protagonistes joventut, infància i persones majors , propiciant que siguen ells els encarregats de realitzar les activitats i de dirigir-les.
  6. Reforçar els valors relacionats amb la responsabilitat, la justícia social, la tolerància, la reflexió crítica…etc.

P1090344